2001./02. õppeaasta

1. Berto Aasmaa
2. Catriona Kaasik
3. Hanno Paluoja
4. Helen Kannela
5. Kadri Rebane
6. Katrin Adams
7. Kerli Kõva
8. Kristi Hellamaa
9. Mario Kaasik
10. Marit Jakobson
11. Marju Puusepp
12. Meigo Mõttus
13. Timmo Mõts
14. Triin Meier
15. Ulvi Paluoja