SÜGIS METSAS. SÜGISE SÜNNIPÄEV. 17.-21.SEPTEMBER 2018 Rõõmusipsikute rühm 4-5a

¤ Mõistatused metsaandide kohta.

Metsamarjad, söögiseened ja mürgised seened.

¤ Seente  ja marjade kasutamine toiduks.

¤ Kleepetöö segatehnikas.

¤ Tuntuimad puud meie metsades-tamm, kask, vaher, pihlakas, kuusk.

Puude lehed, lehtede värvikirevus. Lehtede korjamine vaatlemine ja võrdlemine.

¤ Õppekäik  loodusesse.

¤ Häälik „L“.

¤ Arv 2.