Linnud sügisel. Rõõmusipsikute rühm 4-5a 1.-5.oktoober 2018

ˇ Lindude kehaosad, toitumine, elupaigad. Lindude ränne.

ˇ Paigalinnud- tihane, varblane, leevike, vares, harakas.

ˇ Rändlinnud- pääsuke, toonekurg, kuldnokk, haned, luiged.

ˇ Tegusõnad. Lausete moodustamine. Pildi järgi      jutustamine.

ˇ Lastekirjanduse ettelugemine: „Varese reis soojale maale“, „Mida toonekurg sööb?“.

ˇ Loendamine. Mõisted üks ja palju, suur, keskmine, väike.

ˇ Kleepe-töö „Linnuke oksal“, joonistamine „Lindude reis lõunamaale“.