MEMME MEENUTAB, PAPA PAJATAB. 26.-30.nov.2018 Rõõmusipsikute rühm 4-5a

*Põllutöömasinad, talumajapidamine nüüd ja vanasti.

*Tutvumine häälikuga V .

*Legendide ja juttude ettelugemine ja pajatamine.

* Mõisted üleval ja keskel. Hulkade loendamine.

*Nuku meisterdamine.

*Kirja eelharjutused. Mustri joonistamine kinnastele.

*Külastame raamatukogu kus tädi Saima räägib meile oma lapsepõlvest ja vanaemaks olemisest.

*Mängime vanaaja mänge, kasutades selleks kive, kastanimune, tikutoose jne.

*Vaatleme raamatutest-piltidelt ja internetist erinevaid vanaaja asju.

*Kolmapäeval 11.00 teatrietendus koolimajas.