TEATER TULEB KÜLLA! 4.-8.märts 2019 Rõõmusipsikute rühm

Eesti teatrid.

Teatris käitumine.

Erinevad etenduse liigid.

Kes on näitleja?  Kes veel teatris töötavad?

Erinevad nukkude liigid – (näpunukk, käpiknukk).

Loendamine kuulmise järgi.

Häälik „N“.

Lastekirjanduse ettelugemine.

Lavastusmängude mängimine „Naeris“ ja „Kakuke“.

Erinevad hääletoonid ja miimika.

Teisipäeval vastlapäeva tähistamine Nõiariigis.

Meisterdame ja joonistame.