EMAKEELE NÄDAL. Eesti muinasjutud ja muistendid. 11.-15.märts 2019 Rõõmusipsikute rühm

  • Minu emakeel.
  • Häälik „G“.
  • Mängime sõnamänge- sõnade riimumine, vastandsõnad, liitsõnad.
  • Juttude liigid-naljajutud, loomamuinasjutud, imemuinasjutud.
  • Eesti juttude, mõistatuste, vanasõnade, kõnekäändude  ja –salmide ettelugemine ja jutustamine.
  • Lavastusmängu mängimine.
  • Ajamõisted  eile, täna, homme.
  • Sorteerime kujundeid värvi järgi ja loendame esemeid.
  • Meisterdame pildiraamatu.