ERINEVAD TRANSPORDIVAHENDID. 22.-26.aprill 2019

  • Sõidukid ja reisimine läbi aegade.
  • Sõidukid ratastel, vees ja vee peal, rööbastel, õhus, avakosmoses.
  • Uurime transpordientsüklopeediat.
  • Kuulame helisid meie ümber.
  • Jutustame pildi järgi. Moodustame lauseid.
  • Voldime lennuki.
  • Hulkade moodustamine. Ühiste tunnuste leidmine.