PÄIKE VALLATUID VARBAID LOEB. 27.-31.mai 2019

Sõprus ja sõbralik suhtumine üksteisesse, korraharjumused. Lastekirjanduse ettelugemine.

Kordamine -  arvud 1-10

                   - geomeetriline kujund ring

                   - häälikud A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü

Kirjaeelharjutused.

Kleepe-töö  rebimistehnikas.

Liivale joonistamine ja kividest mustrite ladumine.

Tasakaalu  ja osavust arendavad harjutused nii toas kui õues.