Rõõmusipsikute nädalakavad

KÄIB TÖÖ JA VILE KOOS. Rõõmusipsikute rühm 4-5a 12.-16.NOVEMBER 2018

Erinevad elukutsed ja töövahendid.

Piltide vaatlus, missugused tööriistad on olemas ja missugustes ametites neid kasutatakse.

Kus kellegi vanemad töötavad?

Mõistatused erinevate ametite kohta.

Pildiseeria järjestamine..

Teeme tubaseid koristustöid-KORRASTAME RIIULEID, PÜHIME TOLMU JA PÕRANDAT.

Häälik „Ä“. Mängime häälikumängu.

Vestlusring ja arutelu teemal „Kelleks tahan saada“.

Mängime erinevaid rollimänge- MÜÜJA, ARST, JUUKSUR. (Viisakussõnade kasutamine)

Voldime paberit ja lõikame kääridega mööda joont.

Loe edasi...

Lehekülg 8 / 18