Nädala teema: "Elan metsas olen loom, uudiseid sealt talvest toon".

  „Elan metsas olen loom,   uudiseid sealt talvest toon.“

                      „Tähesipsikud“ (5-7a.)

                          8.10-12.10.2018

 

SELLEL NÄDALAL:

*Vestleme metsloomadest- nende kehaosadest, elukohast, toitumisest talveperioodil, talveunest (Miks mõned loomad talvel magavad?), kuidas saame ise loomadele talvel abiks olla.

*Lahendame loomamõistatusi, mängime erinevaid liikumismänge.

*Õpime tundma tähte ja häälikut „O“. Harjutame kuulmise järgi teistest pikema hääliku eristamist. Määrame hääliku asukoha sõnas. Kirjutame „O“ tähe vihikusse.

Mängime häälikumänge.

*Õpime tundma arvu ja numbrit „5“. Kordame üle arvude võrdlemise (suurem, väiksem, võrdne) ja märkide „>“, „<“, „=“ kasutamise. Arvude võrdlemisel kasutame hulkade abi.

Õpime joonistama metsloomi. Nädala lõpuks valmib tervikpilt.

*Õpime joonistama metsloomi. Nädala lõpuks valmib tervikpilt.