Tähesipsikute nädalakavad

Isa on vanaisa poeg, aga kes olen mina? 7.-11.november

Sellel nädalal:

 • Saame selgeks kes on kelle poeg?

 • Uurime elujärjepidevusest ülevaatliku joonistust.

 • Õpime selgeks oma isa ja vanaisa nimed.

 • Mängime erinevate elukutsete esindajaid.

 • Õpime mardipäevaks luuletusi.

 • Õpime häälikut ja tähte –N.

 • Kordame arve ja numbreid 1-5 ni.

 • Õpime liitmismärki +.

 • Harjutame liitmismärgi ja võrdusmärgi kirjutamist.

 • Käime marti jooksmas.

 • Meisterdame isadele kingitust, kirjutame kaardi.

 • Joonistame portreed.

 • Käime õues ja kelgutame palju.

 • Kolmapäeval osalevad kõik lapsed kostümeeritult lasteaia mardipäeva peol.

Lehekülg 72 / 79