Ökomärgis

g1563

Kuldre Kooli sööklale on väljastatud alates veebruarist 2023. a Põllumajandus– ja Toiduameti poolt ökomärgis 

"20-50%  toorainest on mahe“ .

Õpilastele pakutakse mahetoorainest valmistatud koolilõunat.

Varasemad sündmused