Kooli ajalugu

Kuldre kool on välja arenenud kahest 3-klassilisest vallakoolist: Möldri koolist ning Kadastiku koolist. Idee Kuldresse uus koolimaja ehitada andis Uue-Antsla Haridusselts (1906-1944). Oma aja kohta moodne maja valmis 1910. aastal.
Esialgu töötas kool 4-klassilisena kahe liitklassiga, umbes 1922. aastast 6-klassilisena viie klassikomplektiga.

Pärast sõda rajati kooliaed, elektrifitseeriti koolimaja ning asuti rajama kooliesist haljasala.
1960. aastast oli kool 8-klassiline. Sama aasta 29. oktoobril tähistas kool 50. sünnipäeva. Kuuekümnendate aastate lõpust kimbutas kooli pidev ruumipuudus, kuna tollane hariduspoliitika nägi ette väikese õpilaste arvuga koolide sulgemise Uue-Antslas, Viselas ja Urvastes.

Uue koolimaja ehitamist alustati 1990. aasta detsembris, ehituse põhiosa valmis augustis 1995. Võimla ehitus lõpetati 1996. aasta septembris. 1989. Aastal nimetati kool Kuldre 9-klassiliseks Kooliks, 1990. aastal Kuldre Põhikooliks.

Esimene koolijuhataja oli August Solman (1910-1915). Kõige kauem on kooli juhatanud Karl Taal (1920-1941). Sõjajärgsetest koolidirektoritest püsisid kõige kauem ametis Ülo Noorväli (1961-1972) ja Arni Saarman (1980-1997). Aastatel 1997 - 2002 oli direktor Ilja Tuhk. 2002 - 2011  juhtis kooli direktor Karin Hellamaa. Aastatel 2011 - 2016 juhtis kooli direktor Rait Laatsit. Alates 2016. aastast juhib kooli direktor Andrus Kompus.
 
Alates 2005/06 õppeaastast liideti Kuldre Põhikool ja lasteaed "Sipsik" ühise nime alla Kuldre Kool.

Kuldre kool on välja arenenud kahest 3-klassilisest vallakoolist: Möldri koolist ning Kadastiku koolist. Idee Kuldresse uus koolimaja ehitada andis Uue-Antsla Haridusselts (1906-1944). Oma aja kohta moodne maja valmis 1910. aastal.
Esialgu töötas kool 4-klassilisena kahe liitklassiga, umbes 1922. aastast 6-klassilisena viie klassikomplektiga.

Pärast sõda rajati kooliaed, elektrifitseeriti koolimaja ning asuti rajama kooliesist haljasala.
1960. aastast oli kool 8-klassiline. Sama aasta 29. oktoobril tähistas kool 50. sünnipäeva. Kuuekümnendate aastate lõpust kimbutas kooli pidev ruumipuudus, kuna tollane hariduspoliitika nägi ette väikese õpilaste arvuga koolide sulgemise Uue-Antslas, Viselas ja Urvastes.

Uue koolimaja ehitamist alustati 1990. aasta detsembris, ehituse põhiosa valmis augustis 1995. Võimla ehitus lõpetati 1996. aasta septembris. 1989. Aastal nimetati kool Kuldre 9-klassiliseks Kooliks, 1990. aastal Kuldre Põhikooliks.

Esimene koolijuhataja oli August Solman (1910-1915). Kõige kauem on kooli juhatanud Karl Taal (1920-1941). Sõjajärgsetest koolidirektoritest püsisid kõige kauem ametis Ülo Noorväli (1961-1972) ja Arni Saarman (1980-1997). Aastatel 1997 - 2002 oli direktor Ilja Tuhk. 2002 - 2011  juhtis kooli direktor Karin Hellamaa. Aastatel 2011 - 2016 juhtis kooli direktor Rait Laatsit. Alates 2016. aastast juhib kooli direktor Andrus Kompus.
 
Alates 2005/06 õppeaastast liideti Kuldre Põhikool ja lasteaed "Sipsik" ühise nime alla Kuldre Kool.