Terviseameti selgitused COVID-19 korral õppeasutuses

Kui lasteaias või koolis tuvastatakse COVID-19 positiivne, tuleb temaga lähikontaktis olnutel arvesse võtta järgmist:

  • Kui õpilane või laps on alla 12aastane, saab ta jätkata üldhariduskoolis ja lasteaias või -hoius käimist ilma täiendava testimiseta.
  • Kui õpilane on 12-18-aastane ja COVID-19 haiguse kuue kuu jooksul läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega koroonateste tegema.
    • Kui õpilane on 12-18-aastane, kuid COVID-19 vastu vaktsineerimata ja pole haigust läbi põdenud, võib ta jätkata koolis käimist üksnes siis, kui haridusasutuses tehtud kiirtest on negatiivne ning haigustunnused puuduvad. 72 tunni möödudes tuleb teha PCR test ja ka see peab olema negatiivne. Kui tekivad haigustunnused, tuleb jääda koju.

Lihtsustatud karantiin kehtib kuni 18-aastastele (ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavatele õpilastele) koolis või lasteasutuses nakatunuga lähikontaktis olnud lastele ja noortele. Väga oluline on mõista, et 10-päevase lihtsustatud karantiiniperioodi erandi alla kuuluvad lapsed tohivad käia üksnes lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Kinno, kohvikusse, teatrisse ja üritustele minna ei tohi. Samuti ei tohi osaleda huvitegevustes.

"Lihtsustatud karantiinipõhimõte annab võimaluse koolid avatuna hoida. Siinkohal tulebki rõhutada, et lähikontaktsete hulka arvatud koolilaps ei ole isolatsioonist vabastatud, vaid tohib käia üksnes kodu ja kooli vahet. Selle eesmärk on hoida kontaktid minimaalsena, sest kui lubaksime lähikontaktsel lapsel osaleda kõikides koolivälistes tegevustes, ei piirduks omavahelised kokkupuuted ühe klassiga, vaid lisanduks kümneid inimesi kinost, huviringist ja mujalt," selgitas Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp.


Lihtsustatud karantiinipõhimõte kehtib vaktsineerimata ja läbipõdemata õpilastele üksnes juhul, kui lähikontakt toimub koolis. Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt leiab aset väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras. Tavapärases korras tuleb karantiini jääda ka neil õpilastel, kes ei ole nõus ennast koroonaviiruse osas testima.

Positiivse antigeeni kiirtesti või PCR testi korral tuleb võtta ühendust perearstiga ning jääda koju. Sellisel juhul lihtsustatud karantiinikord enam ei kehti. Nakatumisest tuleb lapsel või lapsevanemal esimesel võimalusel koolile teada anda, et kool saaks kaardistada nakatunu lähikontaktid. Terviseamet võtab omakorda ühendust nii haigestunu kui ka kooliga ja annab neile juhised edasiseks käitumiseks.