Lasteaed "Sipsik"

Urvaste vallas Pihleni külas avati esmakordselt lastepäevarühm “Sipsik” 1995-ndal aastal 01.septembril. Loodi üks liitrühm lastele vanuses 3 – 7 aastat.

2005-ndal aastal liideti Kuldre Lastepäevarühm “Sipsik” Kuldre Põhikooliga. Asutuse nimeks sai Kuldre Kool ja lasteaia osa Kuldre kooli lasteaed “Sipsik”. Kuldre Kooli Lasteaed “Sipsik” töötab juba kahekümne neljandat   aastat. Selle ajaga on saadud hulgaliselt töökogemusi.   Ühest rühmast on saanud kolme liitrühmaga asutus. 2014-ndast aastast alates võtame nooremasse liitrühma vastu lapsi vanuses 1,6 – 3 aastat.

Kasvatustegevuses ja laste arendamises toetume lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtudes lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine toimub peamiselt õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Õppe- ja kasvatustegevuse seome tervikuks lapse elu ja keskkonda käsitlevate teemade abil (kodulooline põhimõte).

Õppekava koostamist on oluliselt mõjutanud Kuldre Kooli lasteaia “Sipsik” eripära. Meie rühmadesse kuuluvad enamasti Antsla valla territooriumil elavad 1,6 - 7.a. lapsed, kelle vanemad on avaldanud soovi lapse rühma toomiseks. On moodustatud kolm liitrühma: 1,6 – 4 aastased, 3– 5 aastased ning 5 – 7 aastaste laste jaoks. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga kui ka väikeste gruppidena.

Urvaste vallas Pihleni külas avati esmakordselt lastepäevarühm “Sipsik” 1995-ndal aastal 01.septembril. Loodi üks liitrühm lastele vanuses 3 – 7 aastat.

2005-ndal aastal liideti Kuldre Lastepäevarühm “Sipsik” Kuldre Põhikooliga. Asutuse nimeks sai Kuldre Kool ja lasteaia osa Kuldre kooli lasteaed “Sipsik”. Kuldre Kooli Lasteaed “Sipsik” töötab juba kahekümne neljandat   aastat. Selle ajaga on saadud hulgaliselt töökogemusi.   Ühest rühmast on saanud kolme liitrühmaga asutus. 2014-ndast aastast alates võtame nooremasse liitrühma vastu lapsi vanuses 1,6 – 3 aastat.

Kasvatustegevuses ja laste arendamises toetume lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtudes lapsele ajas ja ruumis tuttavast. Eesmärgistatud arendamine ja harjumuste kujundamine toimub peamiselt õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevustes ning mängudes. Õppe- ja kasvatustegevuse seome tervikuks lapse elu ja keskkonda käsitlevate teemade abil (kodulooline põhimõte).

Õppekava koostamist on oluliselt mõjutanud Kuldre Kooli lasteaia “Sipsik” eripära. Meie rühmadesse kuuluvad enamasti Antsla valla territooriumil elavad 1,6 - 7.a. lapsed, kelle vanemad on avaldanud soovi lapse rühma toomiseks. On moodustatud kolm liitrühma: 1,6 – 4 aastased, 3– 5 aastased ning 5 – 7 aastaste laste jaoks. Vastavalt lapse vanusele ja arengule toimub õppetöö nii kogu rühmaga kui ka väikeste gruppidena.