Programmid ja projektid

Ettevõtlusõppe täiustamine läbi praktiliste tegevuste

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Aastal 2020 sai Kuldre kool rahastuse projektile, millega avanes võimalus luua ja täiustada Kuldre kooli ettevõtluse õppekava läbi erinevate praktiliste tegevuste.

Loe edasi...

Ettevõtlusõpe

EU logo

Kuldre Koolis õpetatakse ettevõtlust valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga. Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Ettevõtlusõppe õppekava